Obraz przedstawia logotyp bmtrada ISO9001 Certyfikat

 

Centrum Leczenia Uzależnień spełnia wymagania normy ISO 9001:2015 dotyczące Systemu Zarządzania Jakością, Numer certyfikatu: 10261.

Zakres certyfikacji

Udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień, a w szczególności: leczenie i terapia uzależnienia i współuzależnienia od środków psychoaktywnych; diagnostyka, leczenie i rehabilitacja osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych i współuzależnionych (działania konsultacyjno-edukacyjne dla rodzin), specjalistyczne leczenie diagnostyczne i terapeutyczne dla uzależnionych od nikotyny (świadczenia antynikotynowe); leczenie, terapia osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych członków rodzin; diagnostyka, leczenie i rehabilitacja osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych (działania konsultacyjno-edukacyjne); leczenie, terapia i rehabilitacja osób uzależnionych behawioralnie. Świadczenia rehabilitacji i postrehabilitacji dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych.

Telefon kontaktowy

+48 508 355 119

Napisz do nas

kontakt@clu.com.pl

© 2020 Centrum Leczenia Uzależnień. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Wielkość czcionki
Kontrast