Powrót z "U"
Obraz przedstawia graffiti na ścianie

Ogłoszenie likwidacyjne Niniejszym informuję, że w dniu 4.12.2023 r. na podstawie Uchwały nr 2/NWZ/2023 Nadzwyczajnego Walne Zebranie Członków, podjęło decyzję o wszczęciu postępowania likwidacyjnego Częstochowskiego Towarzystwa Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych „Powrót z U” Oddział Wojewódzki w Częstochowie wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 00000361597, NIP 5732814437. Informacja o otwarciu likwidacji, została wpisana do KRS przez Sąd Rejonowy w Częstochowie , XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, postanowieniem z dnia 3.01.2024 Sygn. akt: CZ.XVII NS-REJ.KRS/007820/958.
Likwidatorem została wybrana: p. Anna Tkacz
W związku z powyższym wzywa się ewentualnych wierzycieli stowarzyszenia, aby w terminie 14 dni, od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia, zgłosili swoje wierzytelności. Zgłoszenia należy przesłać pisemnie na adres korespondencyjny ul. Wiolinowa 1, 42-200 Częstochowa lub e-mail: powotzu34@gmail.com.

Adres siedziby

ul. Wiolinowa 1
42-200 Częstochowa

Telefony

tel. stacjonarny : 34 324 60 97
tel. komórkowy: +48 508 355 119

Telefon kontaktowy

+48 508 355 119

Napisz do nas

kontakt@clu.com.pl

© 2020 Centrum Leczenia Uzależnień. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Wielkość czcionki
Kontrast