Leczenie uzależnienia od hazardu 
Obraz przedstawia kości do gry

Leczenie uzależnienia od hazardu

Leczenie uzależnienia od hazardu może odbywać się w ramach:

 • Poradni Terapii Uzależniania od Substancji Psychoaktywnych (czytaj więcej o poradni tutaj)

Poradnia oferuje leczenie w trybie ambulatoryjnym w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Poradni Terapii Uzależnienia od Substancji Psychoaktywnych mogą podejmować leczenie osoby ubezpieczone.

W Poradni pomoc terapeutyczną oferują lekarze psychiatrzy, specjaliści psychoterapii uzależnień, psychologowie, psychoterapeuci, psychologowie kliniczni.

 

Poradnia zajmuje się leczeniem osób uzależnionych hazardu, a także członków ich rodzin.

W ofercie placówki zawierają się:

 • porady diagnostyczne,
 • psychoterapia indywidualna,
 • psychoterapia grupowa,
 • konsultacje z lekarzem psychiatrą.

Warunki przyjęcia:

W przypadku osób uzależnionych od  hazardu nie jest wymagane skierowanie.

Osoby poniżej 18 roku życia  muszą zgłosić się w towarzystwie rodzica bądź prawnego opiekuna.

W momencie zgłoszenia Pacjent powinien posiadać dokument tożsamości (dowód osobisty itp.) oraz aktualne ubezpieczenia zdrowotne.

 

 • Dziennego Oddziału Terapii Uzależnienia od Substancji Psychoaktywnych

Oddział dzienny zajmuje się leczeniem osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych oraz uzależnionych od hazardu

Terapia dzienna  odbywa  się od  poniedziałku do piątku  w godzinach popołudniowych od 14:00 do 20:00.  Program terapii przewidziany jest na okres minimum 6 miesięcy.

W ofercie oddziału zawierają się:

 • psychoterapia indywidualna,
 • terapia grupowa,
 • rehabilitacja osób uzależnionych,
 • konsultacje z lekarzem psychiatrą,
 • konsultacje psychologiczne,
 •  

Oddział funkcjonuje w ramach kontraktu z NFZ .

Warunki przyjęcia:

 1. Pacjent przyjmowany jest na podstawie ważnego skierowania od lekarza psychiatry lub POZ.
 2. Wymagane dokumenty przy przyjęciu: skierowanie lekarskie, dokument potwierdzający ubezpieczenie zdrowotne, dowód osobisty lub inny dowód potwierdzający tożsamość, karta NFZ.

W przypadku osób niepełnoletnich pacjent na pierwsze spotkanie musi przyjść w towarzystwie rodzica lub  opiekuna prawnego. 

 

 • Programów współfinansowanych ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia

Realizujemy programy:

* profesjonalnej pomocy patologicznym hazardzistom oraz osobom z innym uzależnieniem behawioralnym, ich rodzin i bliskich;

* wzmacniania motywacji do ograniczenia zachowań ryzykownych wśród osób uzależnionych od hazardu lub innych uzależnień behawioralnych oraz wsparcia ich bliskich i rodzin;

W ramach programów pacjenci  mogą korzystać ze wsparcia:

– indywidualnego w postaci: interwencji kryzysowych, indywidualnego wparcia terapeutycznego, poradnictwa rodzinnego, terapii indywidualnej, a także doradztwa finansowego oraz konsultacji prawnych

– grupowego w postaci: grup wsparcia dla hazardzistów, grup wsparcia dla rodzin, grup wsparcia dla partnerów i partnerek osób uzależnionych, grup zapobiegania nawrotom, warsztatów umiejętności psychospołecznych i zajęć edukacyjno-informacyjnych.

Adres siedziby

ul. Wiolinowa 1
42-200 Częstochowa

Telefony

tel. stacjonarny : 34 324 60 97
tel. komórkowy: +48 508 355 119

Telefon kontaktowy

+48 508 355 119

Napisz do nas

kontakt@clu.com.pl

© 2020 Centrum Leczenia Uzależnień. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Wielkość czcionki
Kontrast