Staże
Obraz przedstawia ławkę stojącą samotnie na łące

Staże

Centrum Leczenia Uzależnień w Częstochowie posiada rekomendację Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii uprawniającą do realizacji staży klinicznych w ramach systemu szkoleń w dziedzinie uzależnień prowadzonych na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie uzależnień. 

Staże realizowane są w:

  1. Poradni Terapii Uzależnienia od Substancji Psychoaktywnych
  2. Dziennym Oddziale Terapii Uzależnienia od Substancji Psychoaktywnych
  3. Hostelu Dla Uzależnionych od Substancji Psychoaktywnych

Założenia teoretyczne prowadzonych oddziaływań w naszym Centrum opierają się na filozofii Dialogu Motywującego i transteoretycznego modelu zmiany opracowanego przez Prochaske i DiClemente oraz koncepcji nawrotu Marlatta i Gordona.

Korzystając z modelu poznawczo – behawioralnego uzależnienia, duży nacisk kładziemy na: rozwiązywanie problemów, aktywizację behawioralną, umiejętność identyfikowania i analizowania myśli depresyjnych i reagowania na nie. Ponadto korzystamy z teorii społecznego uczenia się Bandury, zgodnie z którą większość tego, czego ludzie się uczą jest efektem obserwowania innych i zapamiętywania ich zachowania. Trening umiejętności społecznych jest ważną techniką, stosowaną w naszej praktyce. Jego celem jest rozwinięcie nowych umiejętności zachowywania się, eliminowanie nieprawidłowych zachowań oraz uczenie się rozwiązywania problemów (Bandura).

Zgłoszenia do odbycia stażu należy kierować do Kierownika Stażu tel: 34 324 60 97, 508 355 119.

 

 

Adres siedziby

ul. Wiolinowa 1
42-200 Częstochowa

Telefony

tel. stacjonarny : 34 324 60 97
tel. komórkowy: +48 508 355 119

Telefon kontaktowy

+48 508 355 119

Napisz do nas

kontakt@clu.com.pl

© 2020 Centrum Leczenia Uzależnień. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Wielkość czcionki
Kontrast