Obraz przedstawia flagę oraz godło Polski

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Program opieki i terapii patologicznych hazardzistów, osób z innymi uzależnieniami behawioralnymi, ich bliskich i rodzin
pt. „WYGRYWAĆ

Projekt jest dofinansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom

DOFINANSOWANIE 59 000 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ 62 128 zł

Program pt. „WYGRYWAĆ” jest kontynuacją realizowanych od 2012 r. programów profesjonalnej pomocy patologicznym hazardzistom oraz osobom z innym uzależnieniem behawioralnym, ich rodzin i bliskich. Zadanie to przedstawia kompleksowy program oddziaływań, którego odbiorcami są patologiczni hazardziści,  osoby z innym uzależnieniem behawioralnym oraz ich rodziny i bliscy.
W ramach programu odbiorcy mogą korzystać ze wsparcia indywidualnego w postaci: interwencji kryzysowych, indywidualnego wparcia terapeutycznego, poradnictwa rodzinnego, terapii indywidualnej, a także doradztwa finansowego oraz konsultacji prawnych.
Celem projektu jest zwiększenie dostępności i rozszerzenie oferty profesjonalnej pomocy  patologicznym hazardzistom, osobom z innymi uzależnieniami behawioralnymi oraz   ich  bliskim i rodzinom.
Wielkość czcionki
Kontrast