Obraz przedstawia logotyp bmtrada ISO9001 Certyfikat

Centrum Leczenia Uzależnień prowadzone przez Częstochowskie Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych POWRÓT z U  od 2014r. posiada certyfikat ISO 9001:2008 pod numerem 10261. Od 2017 r. w wyniku zmiany normy ISO na nową, Towarzystwo przeszło ponownie pozytywnie audyt i uzyskało certyfikat ISO 9001:2015 pod numerem 10261. Zakresem certyfikacji objęto: Udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień, a w szczególności: leczenie i terapia uzależnienia i współuzależnienia od środków psychoaktywnych; diagnostyka, leczenie i rehabilitacja osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych i współuzależnionych (działania konsultacyjno-edukacyjne dla rodzin); specjalistyczne leczenie diagnostyczne i terapeutyczne dla uzależnionych od nikotyny (świadczenia antynikotynowe); leczenie, terapia osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych członków rodzin; diagnostyka, leczenie i rehabilitacja osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych (działania konsultacyjno-edukacyjne); leczenie, terapia i rehabilitacja osób uzależnionych behawioralnie. Świadczenia rehabilitacji i postrehabilitacji dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych

W przypadku osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych nie jest wymagane skierowanie. Natomiast skierowanie od lekarza psychiatry lub POZ  wymagane jest od osób mających problem z zaburzeniami nawyków i popędów (uzależnienie od Internetu, komputera, seksu, jedzenia czy zakupów) oraz uzależnionych od nikotyny.

Osoby poniżej 18 roku życia  muszą zgłosić się w towarzystwie rodzica bądź prawnego opiekuna.

W momencie zgłoszenia Pacjent powinien posiadać dokument tożsamości (dowód osobisty itp.) oraz aktualne ubezpieczenia zdrowotne.

Telefon kontaktowy

+48 508 355 119

Napisz do nas

kontakt@clu.com.pl

Centrum leczenia uzależnień

Naszym celem jest pomoc w odzyskaniu utraconych wartości, poczucia że ma się kontrolę nad własnym życiem, ma się wolność, możliwość wyboru. Pomagamy zarówno osobom z problemem uzależnienia, jak i ich najbliższym. Podchodzimy 

Nasz adres:

ul. Wiolinowa 1,

42-200 Częstochowa
kontakt@clu.com.pl
508 355 119

© 2020 Centrum Leczenia Uzależnień. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Wielkość czcionki
Kontrast