VIII Przegląd małych form artystycznych Wiolinowa 2023 r.

W ramach programu pt. „Wsparcie działań z zakresu profilaktyki używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych i NSP-Wiolinowa” finansowanego przez Gminę Miasto Częstochowa w dniu 26.06.2023 odbył się VIII Przegląd małych form artystycznych WIOLINOWA 2023, przygotowany przez CZĘSTOCHOWSKIE TOWARZYSTWO POWRÓT.
Od kilku lat corocznie spotykamy się aby zaprezentować występy przygotowane przez młodych ludzi walczących o powrót do zdrowia.
W tym roku na przeglądzie wystąpiły zespoły
– Młodzieżowy Ośrodek Leczenia Uzależnień,
– Oddział Dzienny Terapii Uzależnień od Substancji Psychoaktywnych- Powrót,
– Hostel Powrót,
– Monar Dębowiec.
Przegląd został zorganizowany z okazji Międzynarodowego Dnia Zapobiegania Narkomanii.
26 czerwca przypada Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Narkomanii ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 7 grudnia 1987 roku, znany także jako Międzynarodowy Dzień Przeciwdziałania Nadużywaniu Środków Odurzających i ich Nielegalnemu Handlowi. Obchody tego wydarzenia mają na celu zwrócenie uwagi na problem używania narkotyków i leków w celu odurzania się.
Dzień ten jest też okazją do pokazania osobom uzależnionym, że przy wsparciu ze strony bliskich i specjalistów możliwy jest powrót do życia bez narkotyków.
To właśnie Międzynarodowy Dzień Przeciwdziałania Narkomanii był okazją do stworzenia corocznego programu profilaktyki uzależnień pod nazwą WIOLINOWA finansowanego przez Gminę Miasto Częstochowa Wydział Zdrowia.
Dziękujemy zaproszonym Gościom za tak liczne przybycie. 
Zespołom które wzięły udział w Przeglądzie bardzo serdecznie gratulujemy!!!
Jesteśmy dumni z tak wysokiego poziomu występów.
Mamy nadzieję, że spotkamy się znów za rok.

Wielkość czcionki
Kontrast