KONOPNE WYBORY IV

Obraz przedstawia logotyp CANADIS

W Centrum Leczenia Uzależnień od stycznia 2021 do grudnia 2022 realizowane jest zadanie publiczne współfinansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii pod nazwą „KONOPNE WYBORY IV”. Program terapii krótkoterminowej, adresowany jest do osób używających szkodliwie i uzależnionych od konopi oraz ich rodzin i bliskich.

 

Zapraszamy do skorzystania  z indywidualnych sesji programu Candis osoby używające przetwory konopi. Podczas indywidualnych spotkań z terapeutą pacjent będzie miał okazję rozpoznania swoich problemów związanych z używaniem przetworów konopi. Pacjent może dokonać wyboru celu, dążąc do abstynencji, czy też redukując używanie przetworów konopi, czego skutkiem będzie całkowite zaprzestanie lub ograniczenie używania substancji. Pacjent pozostanie w abstynencji dzięki zastosowaniu działań profilaktycznych zapobiegających nawrotom oraz nauczy się adekwatnego i skutecznego rozwiązywania własnych problemów psychologicznych i społecznych. Program składa się z 11 sesji, realizowany jest w systemie 1 spotkanie tygodniowo, co  pozwala ukończyć go w ciągu 3 miesięcy.

Wielkość czcionki
Kontrast