KOŁO ZMIANY VI

Obraz przedstawia logotyp Ministerstwa Zdrowia

Mamy przyjemność poinformować, że od 4 maja 2021 ruszyła realizacja programu KOŁO ZMIANY VI dla osób z uzależnieniem od hazardu lub innym behawioralnym.

Projekt jest realizowany w ramach Narodowego Programu Zdrowia i dofinansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych,  będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii.

Zapraszamy osoby, które doświadczają osobistych problemów związanych z hazardem lub innymi behawioralnym uzależnieniami lub ich bliskich i rodziny do kontaktu tel 508 355 119 w godzinach pracy Centrum.

W ramach programu oferujemy: zajęcia edukacyjno – informacyjne, poradnictwo rodzinne, interwencje kryzysowe, grupę zapobiegania nawrotom, grupę wsparcia – motywacyjną dla osób uzależnionych, grupę wsparcia dla rodziców i bliskich a także poradnictwo prawne.

Wielkość czcionki
Kontrast