Program profesjonalnej pomocy … – WYGRYWAĆ

Obraz przedstawia kości do gry

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z oferty realizowanego przez nasze stowarzyszenie programu pt. „WYGRYWAĆ” który jest kontynuacją realizowanych od 2012 r. programów profesjonalnej pomocy patologicznym hazardzistom oraz osobom z innym uzależnieniem behawioralnym, ich rodzin i bliskich.

Program skierowany jest do osób, u których jako przyczynę doświadczanych problemów życiowych rozpoznano patologiczny hazard bądź inne uzależnienie behawioralne (nowoczesne technologie -internet, komputer, praca, zakupy i inne). W programie biorą  udział także bliscy i rodziny osób uzależnionych.

W ramach programu odbiorcy mogą korzystać ze wsparcia w postaci: interwencji kryzysowych, indywidualnego wparcia terapeutycznego, poradnictwa rodzinnego, terapii indywidualnej, a także doradztwa finansowego oraz konsultacji prawnych.

Projekt jest dofinansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom

Zapraszamy do kontaktu wszystkich potrzebujących pomocy i wsparcia.

Wizyty umawiamy pod numerem telefonu: 34 324 60 97 lub 508 355 119

Obraz przedstawia logotyp Ministerstwa Zdrowia

Wielkość czcionki
Kontrast