Punkt konsultacyjny

Obraz przedstawia budynek, wejście do Centrum Leczenia Uzależnień

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z oferty realizowanego przez nas zadania publicznego pt.:

Prowadzenie klubów wzajemnej pomocy i stowarzyszeń abstynenckich oraz punktów konsultacyjno-wspierających dla osób dotkniętych uzależnieniami, a także dla osób dotkniętych przemocą- Wariant B”.

Realizowany projekt punktu konsultacyjnego za główne zadanie stawia sobie diagnozowanie problemów w zakresie uzależnienia od środków psychoaktywnych i przemocy w rodzinie oraz udzielenie wsparcia dla osób i rodzin.

W ramach programu realizujemy konsultacje profilaktyczno-terapeutyczne.

Zadanie publiczne finansowane przez Gminę Miasto Częstochowa.

 

Zaineresowanych zapraszamy do kontaktu telefonicznego : 34 324 60 97 lub 508 355 119

Obraz przedstawia logotyp miasta CZĘSTOCHOWA           Obraz przedstawia logotyp Powrót z U               Obraz przedstawia logotyp Centrum Leczenia Uzależnień

Wielkość czcionki
Kontrast