Koło zmiany VII

Obraz przedstawia logotyp Ministerstwo Zdrowia

Siódma edycja programu wzmacniania motywacji do ograniczania zachowań ryzykownych wśród osób uzależnionych od hazardu lub innych uzależnień behawioralnych oraz wsparcia ich bliskich i rodzin „Koło zmiany VII”

Celem zadania jest realizacja działań z zakresu wsparcia psychologicznego
i terapeutycznego, zmierzających do:

– rozwiązania sytuacji kryzysowych związanych z uzależnieniem od czynności,

– zmotywowania do podjęcia leczenia,

– podtrzymania efektów uzyskanych w trakcie przebytego leczenia (zapobieganie nawrotom).

 

Rodzaje działań, jakie są oferowane podczas realizacji zadania:

– wtorek godz. 17 – grupa wsparcia dla hazardzistów lub osób z innymi uzależnieniami behawioralnymi – celem: motywowanie do wprowadzenia zmian w życie, uświadomienia sobie znaczenia problemu, nauka konstruktywnych sposobów radzenia sobie, ograniczenie zachowań ryzykownych

– interwencje kryzysowe – celem: szybka ocena sytuacji oraz wprowadzenie możliwie jak najlepszego rozwiązania

– konsultacje prawne

– poradnictwo rodzinne – celem: wiedza jak postępować wobec kryzysu związanego z hazardem lub innym uzależnieniem behawioralnym, zmiana myślenia i postrzegania własnej sytuacji, poprawa komunikacji

– zajęcia edukacyjno-informacyjne – celem: nabycie wiedzy na temat hazardu i innych uzależnień behawioralnych, możliwości terapii, metody wsparcia i sposobów radzenia sobie z głodem

Wielkość czcionki
Kontrast