Wiolinowa 2021

Obraz przedstawia budynek - wejście do Centrum Leczenia Uzależnień

Od 26 lipca 2021 realizujemy program „Wsparcie działań z zakresu profilaktyki używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych i NSP-WIOLINOWA 2021 „,  który ma na celu uświadomienie jego odbiorcom zagrożeń płynących z ich życiowych decyzji dotyczących używania różnych środków oraz wskazanie im innych, optymalnych dróg samorealizacji.

Celem programu jest także uświadomienie odbiorcom ich mocnych stron i zasobów, które może wykorzystywać w kontaktach społecznych i w momentach, gdy doświadczają traumatycznych przeżyć i emocji. Niniejsze zadanie publiczne ma pozwolić osobom borykającym się z problemem narkomanii uporządkować swoje problemy, które mogą determinować ich kontakt z substancjami uzależniającymi.

W ramach programu  realizujemy następujące działania: indywidualne spotkania profilaktyczne, porady okołotestowe.

Program jest finansowany przez Gminę Miasto Częstochowa.

Zaineresowanych zapraszamy tel. 343246097 lub 508355119.

 

 

 

 

Wielkość czcionki
Kontrast