„Konopne wybory IV”

Obraz przedstawia logotyp CANADIS

Kolejna edycja Programu „Konopne wybory IV” czyli programu terapii krótkoterminowej, kierowanego do osób używających szkodliwie
i uzależnionych od konopi oraz ich rodzin i bliskich

W programie mogą uczestniczyć osoby powyżej 16 roku życia, które chciałyby ograniczyć lub zrezygnować z używania przetworów konopi. Program składa się z 11 sesji terapeutycznych i dwóch sesji diagnostycznych, podczas których pacjent zostanie zdiagnozowany i zapoznany z ofertą programu. Sesje trwają 1,5 godz., realizowane są w ciągu 2 do 3 miesięcy i mają charakter indywidualnych rozmów
z terapeutą. Podczas nich pacjent ma okazję rozpoznania swoich problemów związanych z używaniem konopi, zaakceptowania terapii i regularnego uczestniczenia w leczeniu. Pacjent może dokonać wyboru celu dążąc do abstynencji, czy też redukując używanie przetworów konopi, którego skutkiem będzie całkowite zaprzestanie lub ograniczenie używania konopi. Pacjent pozostanie w abstynencji dzięki zastosowaniu działań profilaktycznych zapobiegających nawrotom oraz nauczy się adekwatnego i skutecznego rozwiązywania problemów psychologicznych
i społecznych.

W celu zwiększenia szans na uzyskanie trwałej abstynencji osób szkodliwie używających lub uzależnionych od przetworów konopi oraz rozszerzenia oferty profesjonalnej pomocy, program „Konopne wybory IV” jest skierowany także do ich bliskich i rodzin. Wszyscy odbiorcy otrzymają możliwość skorzystania ze specjalistycznych konsultacji psychiatrycznych, w celu otoczenia ich jak najlepszą opieką i zapewnienia optymalnych warunków do zdrowienia.

Obraz przedstawia logotyp Ministerstwa Zdrowia

Wielkość czcionki
Kontrast